Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Album hợp âm, các hợp âm phổ biến

Album hợp âm, các hợp âm phổ biến

chord C

D

chord D

E

chord E

F

chord F

G

chord G

A

chord A

B

chord B

C#

chord C#

D#

chord D#

F#

chord F#

G#

chord G#

A#

chord A#

Cm

chord Cm

Dm

chord Dm

Em

chord Em

Fm

chord Fm

Gm

chord Gm

Am

chord Am

Bm

chord Bm

C#m

chord C#m

D#m

chord D#m

F#m

chord F#m

G#m

chord G#m

A#m

chord A#m

7

C7

chord C7

D7

chord D7

E7

chord E7

F7

chord F7

G7

chord G7

A7

chord A7

B7

chord B7

Cm7

chord Cm7

Dm7

chord Dm7

Em7

chord Em7

Fm7

chord Fm7

Gm7

chord Gm7

Am7

chord Am7

Bm7

chord Bm7

dim

Cd

chord Cd

Dd

chord Dd

Em

chord Em

Fm

chord Fm

Gd

chord Gd

Ad

chord Ad

Bd

chord Bd

9

C9

chord C9

D9

chord D9

E9

chord E9

F9

chord F9

F9

chord F9

A9

chord A9

B9

chord B9

Cm9

chord Cm9

Dm9

chord Dm9

Em9

chord Em9

Fm9

chord Fm9

Gm9

chord Gm9

Am9

chord Am9

Bm9

chord Bm9

minor 7/9

Cm7/9

chord Cm7/9

Dm7/9

chord Dm7/9

Em7/9

chord Em7/9

Fm7/9

chord Fm7/9

Gm7/9

chord Gm7/9

Am7/9

chord Am7/9

Bm7/9

chord Bm7/9

1 nhận xét:

  1. sao Bm với Am bấm y chang nhau vậy? :-/

    Trả lờiXóa